اعتبار هدیه ذخیره ساز ابری پشتیبان

winter98

در پشتیبان ثبت نام کنید و با استفاده از دکمه add credit وارد کیف پول پشتیبان خود شده و کد بالا را در بخش code وارد کنید و دکمه apply را کلیک کنید تا اعتبار هدیه در کیف پول شتیبان شما شارژ شود.