رایانش ابری چگونه جهان ما را تغییر داده است؟

شاید وقتی صحبت از “ابر” به میان می‌آید اغلب مردم تصور کنند که مفهوم ابر اصطلاحی است که تنها مربوط به مشاغل و کسب و کارها بوده و در زندگی روزمره آن‌ها هیچ تأثیری ندارد. رایانش ابری در سبک زندگی ما انقلابی اساسی ایجاد کرده و به کلی جهان ما را تغییر داده است. به … ادامه خواندن رایانش ابری چگونه جهان ما را تغییر داده است؟