امنیت ابرها: پیشنهادهایی برای کاهش ریسک و آسیب پذیری ابرها

آیا فرض می‌کنید داده‌های شما در فضای ابری از تهدیدات ایمن است؟ در جواب باید بگوییم که، خیر. در واقع با ثبت تعداد حملات سایبری در سال ۲۰۱۸، مشخص است که همه داده‌ها مورد تهدید قرار گرفته و امنیت ابر را به خطر انداخته‌اند. شاید شما بر این اعتقاد باشید که این اتفاق نمی‌تواند برایتان … ادامه خواندن امنیت ابرها: پیشنهادهایی برای کاهش ریسک و آسیب پذیری ابرها