استفاده از SDK برای تعامل با فضای ابری S3-Compatible پشتیبان

برای ذخیره سازی فایل‌های وب سایت یا اپلیکیشن‌تان در فضای ابری پشتیبان با استفاده از SDK (Software Developers Kit) هایی که برای  زبان‌های مختلف برنامه نویسی و فریم‌وورک های مختلف برنامه نویسی وجود دارد، سریع‌تر، سامانه ذخیره سازی و گردش داده‌ی اختصاصی خودتان را پیاده سازی خواهید کرد. با مقبولیتی که سرویس ذخیره سازی آبجکتی … ادامه خواندن استفاده از SDK برای تعامل با فضای ابری S3-Compatible پشتیبان