ایجاد عکس متحرک (گیف، Gif) از ویدیو

ایجاد سنسور #

خرید فضای ابری سازمانی نکست کلود

اکشن ایجاد عکس متحرک از ویدیو #

درمواردی که نیاز داشته باید یک تصویر متحرک GIF یا webp از فایل ویدیویی داشته باشید، مثلا زمانی که می‌خواهید برای کاور ویدیو یا پیش‌نمایش محتوای ویدیو از تصویر متحرک استفاده کنید با انتخاب اکشن ایجاد عکس متحرک و انتخاب منبع ویدیو در اکشن این کار را توسط سنسور موردنظرتان انجام می‌دهید.

در بخش عرض و ارتفاع سایز تصویر خروجی و در بخش ثانیه زمان کلی تصویر متحرک را مشخص کنید. زمان شروع و پایان تصویر متحرک را مشخص کنید تا تصویر متحرک از این بازه زمانی ایجاد شود. در فیلد فرمت یکی از دو فرمت فایل خروجی را که GIF یا webp است را انتخاب نمایید. و در فیلد نسبت تصویر اندازه دلخواه تصویر خروجی را انتخاب کنید. درصورتی که گزینه ایجاد عکس از اندازه اصلی فایل را انتخاب کرده باشید، فیلد نسبت تصویر موضوعیتی نخواهد داشت و تصویر به همان نسبت فایل اصلی ایجاد خواهدشد. در این حالت باید طول و عرض انتخابی شما متناسب با نسبت تصویر اصلی باشد تا نتیجه خروجی دچار اعوجاج نباشد. در صورتی که گزینه برش تصویر را فعال کرده باشید فایل خروجی با توجه به عرض و ارتفاع تنظیم شده توسط شما، تصویر را از گوشه بالا سمت چپ ویدیو، برش خواهد زد.