شروع به کار با اتومیشن فضای ابری S3

معرفی اتومیشن انجین(Engine Automation) با رشد تکنولوژی در سالهای گذشته و شرایط جدید حاکم بر دنیا پس از پاندمی، سازمانها حتی سنتی‌ترینها نیز مجبور به دیجیتالی شدن، شده‌اند و نتیجه جز افزایش روز افزون داده، پردازش و توزیع آن نبوده است. در ایران، در شرایط بحرانی کمبود نیروی متخصص در اثر مهاجرت‌های گسترده‌ی سالهای اخیر، … ادامه خواندن شروع به کار با اتومیشن فضای ابری S3