آموزش دانلود فایل‌های دراپ‌باکس و ریموت دانلود به فضای ابری پشتیبان
واسط خط فرمان پشتیبان Poshtiban Cli منتشر شد