واسط خط فرمان ذخیره‌ساز ابری پشتیبان (پارتیشن حرفه‌ای)

واسط خط فرمان پشتیبان (Poshtiban cli)، یک ابزار متن باز است که به کاربر امکان تعامل با ذخیره‌ساز ابری پشتیبان را از طریق پوسته خط فرمان می‌دهد. با کمترین میزان تنظیمات می‌توانید بیشترین امکانات و شخصی سازی‌ها را با پشتیبان تجربه کنید. بنابراین اگر کاربر حرفه‌ای هستید، اگر مدیر سرور هستید، اگر مشکل پشتیبان‌گیری منظم و ذخیره‌‌سازی فایل‌‌های Backup دارید، cli پشتیبان همان ابزاریست که نیاز دارید.

نصب با npm

$ npm install -g poshtiban

دانلود نسخه‌ی قابل‌حمل(Portable)

poshtiban-v0.9.4-darwin-x64.tar.gz

poshtiban-v0.9.4-linux-arm.tar.gz

poshtiban-v0.9.4-linux-x64.tar.gz

poshtiban-v0.9.4-win32-x64.tar.gz

poshtiban-v0.9.4-win32-x86.tar.gz

نصب در Ubuntu/Debian

 

نصب درUbuntu/Debian از طریق apt

$ wget -qO- https://cli.poshtiban.com/deb/release.key | apt-key add -
$ sudo echo "deb https://cli.poshtiban.com/deb ./" > /etc/apt/sources.list.d/poshtiban.list
$ sudo apt update
$ sudo apt install -y poshtiban

 

و یا با این اسکریپت

$ curl https://cli.poshtiban.com/install-ubuntu.sh | sh

نصب در ویندوز

 

برای استفاده در ویندوز علاوه بر npm می‌توانید از نصب‌کننده و یا نسخه‌ی قابل‌حمل استفاده کنید.

دانلود Installer نسخه‌ی 0.9.4 با معماری x86

دانلود Installer نسخه‌ی 0.9.4 با معماری x64

دانلود portable نسخه‌ی 0.9.4 با معماری x86

دانلود portable نسخه‌ی 0.9.4 با معماری

راهنما

$ poshtiban --help
Poshtiban Cli

VERSION
 poshtiban/0.9.4 linux-x64 node-v10.14.2

USAGE
 $ poshtiban [COMMAND]

COMMANDS
 autocomplete display autocomplete installation instructions
 download   download file
 help     display help for poshtiban
 list     list partitions, files and folders
 login     Login
 logout    destroy token
 mkdir     make directories
 upload    upload to path

ورود

 

برای ورود می‌توانید از نام‌کاربری و پسورد یا توکن استفاده کنید.

ورود با نام‌کاربری و رمزعبور:

$ poshtiban login

و یا

$ poshtiban login --username=username

و یا

$ poshtiban login --username=username --password=password

ورود با توکن:

$ poshtiban login --token=token

توجه داشته باشید در صورتی که با توکن وارد شوید، تنها به پارتیشن آن توکن دسترسی خواهید داشت.

 

در صورتی که قصد داشته باشید از چند اکانت یا توکن همزمان استفاده کنید، می توان مسیر فایل کانفیگ را هنگام ورود، وارد نمایید.

$ poshtiban login --config=free.json

در صورتی که مسیرفایل کانفیگ در هنگام لاگین وارد شود، در بقیه‌ی دستورات نیز باید به همین شکل در دستور نوشته شود.

لیست پارتیشن‌ها، فایل‌ها و پوشه‌ها

list partitions, files and folders

USAGE
$ poshtiban list [PATH]

OPTIONS
-c, --config=config [default: config.json] path to configFile
-d, --id=id     id to browse
-h, --help      show CLI help

برای گرفتن لیست پارتیشن‌ها از دستور زیر استفاده می‌کنیم:

$ poshtiban list

 

برای مشاهده‌ی لیست فایل‌ها و پوشه‌های داخل پارتیشن کافی‌است مسیر را به دستور لیست اضافه کنیم:

$ poshtiban list /pro

و یا

$ poshtiban list /pro/test/directory

همچنین سوییچ -d یا –id برای گرفتن لیست با آی‌دی برای این دستور طراحی شده است:

$ poshtiban list -d 123456789123456789
$ poshtiban list --id=123456789123456789

در صورتی که از چند فایل کانفیگ استفاده می‌کنید، سوییچ -c یا –config در این دستور، در دسترس است:

$ poshtiban list /pro/test/directory -c pro.json
$ poshtiban list /pro/test/directory --config=pro.json

ایجاد دایرکتوری

make directories

USAGE
$ poshtiban mkdir [PATH]

OPTIONS
-c, --config=config [default: config.json] path to configFile
-h, --help      show CLI help

به طور مثال:

$ poshtiban mkdir /pro/test

توجه داشته باشید، در صورتی پوشه‌ی رده بالاتر وجود نداشته باشد، ایجاد خواهد شد:

$ poshtiban mkdir /pro/test/level/level2/level3

دانلود فایل

USAGE
$ poshtiban download [DESTINATION]

OPTIONS
-c, --config=config [default: config.json] path to configFile
-d, --id=id file id to download
-h, --help show CLI help
-p, --path=path file path to download

برای دانلود فایل می‌توانید از مسیر فایل و یا آی‌دی استفاده کنید. به عنوان مثال:

$ poshtiban download --path=/pro/10mb.bin ~/Downloads

و یا:

$ poshtiban download --id=123456789123456789 ~/Downloads

آپلود فایل و پوشه

USAGE
$ poshtiban upload [PATH] [SOURCE]

OPTIONS
-c, --config=config [default: config.json] path to configFile
-d, --id=id folder id to upload
-h, --help show CLI help
-s, --source=source required when --id or -d used

برای آپلود فایل، مسیر مبدا و مقصد را وارد می‌کنیم. به عنوان مثال:

$ poshtiban upload /pro/test ~/Downloads/10mb.bin

توجه داشته باشید که مسیر آپلود باید از قبل وجود داشته باشد.

همچین می‌توانید از آی‌دی پوشه‌ی مقصد، برای آپلود استفاده کنید. در این صورت ارسال مبدا باید با سوییچ -s یا –source انجام شود. به عنوان مثال:

$ poshtiban upload --id=123456789123456789 --source=~/Downloads/10mb.bin

برای آپلود پوشه، مسیر پوشه را در مبدا وارد می‌کنیم. به عنوان مثال:

$ poshtiban upload /pro/test ./upload

در آپلود پوشه، پوشه‌های داخلی به صورت اتوماتیک ایجاد خواهد شد.

خروج

destroy token

USAGE
$ poshtiban logout

OPTIONS
-c, --config=config [default: config.json] path to configFile
-h, --help      show CLI help

در صورتی که از چند فایل کانفیگ برای لاگین استفاده کرده‌اید، باید نام فایل‌ کانفیگ را وارد کنید.