داشبورد پشتیبان

پس از ثبت‌نام/ ورود و خرید فضای ابری اکانت شما در داشبورد پشتیبان ایجاد شده یا به اکانتی که قبلا در داشبورد داشته اید متصل خواهد شد، پس از این که ایمیل اطلاع رسانی پارتیشن خود را دریافت کردید میتواندی وارد داشبورد شده و پارتیشن و فایل های خود را مدیریت کنید.  سرویس های پارتیشن … ادامه خواندن داشبورد پشتیبان