آیا مفاهیم رایانش ابری برای ابهام بیشتر ساخته شده‌اند؟

رایانش ابری و تعاریف بی‌شمار اطراف آن و همه‌ی تکنولوژی‌هایی که با نام ابر سند خورده‌اند برای برخی بسیار واضح و روشن هستند. بر خلاف آنچه که ابداع کنندگان اصلی مفهوم ابر می‌خواستند، این تکنولوژی‌ها با تمام پیچیدگی که دارند هم زندگی کاربران و مهندسان را ساده کرده اند و هم بسیار قابل فهم هستند. … ادامه خواندن آیا مفاهیم رایانش ابری برای ابهام بیشتر ساخته شده‌اند؟