پشتیبان گیری و سینک کردن درایو و پوشه در ویندوز با فضای ابری S3 compatible

در زمانی که  به خاطر حجم زیاد دادها، CD و DVD  منسوخ شده و خراب شدن و گرانی، اعتماد به هاردها را سخت تر کرده است، پشتیبان گیری از ویندوز و ذخیره سازی در فضای ابری یا سینک کردن یک درایو یا پوشه (Folder) در ویندوز با فضای ابری بسیار منطقی و کاربردی است. به … ادامه خواندن پشتیبان گیری و سینک کردن درایو و پوشه در ویندوز با فضای ابری S3 compatible