کلاینت Minio

برای استفاده از تمامی امکانات پارتیشن S3 و همچنین برای استفاده روی سرور و سیستم عامل های مختلف برای ذخیره سازی نیاز هست ه کلاینت MinIO را نصب کنید. نصب روی GNU/Linux لینک دانلود : Platform Architecture URL GNU/Linux 64-bit Intel https://dl.min.io/client/mc/release/linux-amd64/mc 64-bit PPC https://dl.min.io/client/mc/release/linux-ppc64le/mc نصب روی Microsoft Windows لینک دانلود : Platform Architecture URL … ادامه خواندن کلاینت Minio