جابه‌جایی فایل‌ها و پوشه‌ها در پارتیشن حرفه‌ای

برای جابه‌جایی فایل‌ها و پوشه‌ها در پشتیبان شما با راست کلیک روی فایل یا پوشه  دو گزینه  و و را مشاهده می کنید. همچنین پس از انتخاب فایل یا پوشه با یک کلیک بر روی آن،  گزینه‌های کپی و بریدن و حذف  در بالای لیست فایل ها نمایش داده می‌شوند. ابزار کپی برای جابه‌جایی فایل‌ها … ادامه خواندن جابه‌جایی فایل‌ها و پوشه‌ها در پارتیشن حرفه‌ای