جابه‌جایی فایل و پوشه
Copy & Cut

 • برای جابه‌جایی فایل‌ها و پوشه‌ها در پشتیبان شما دو ابزار  و  را دراختیار دارید. روی منوی سه نقطه مقابل هر فایل یا پوشه که کلیک کنید این ابزارها را مشاهده خواهید کرد.
 • همچنین پس از انتخاب فایل یا پوشه با کلیک بر روی چک باکس گوشه‌ی بالا سمت چپ هر فایل یا پوشه گزینه‌های کپی و برش و حذف در بالای صفحه نمایش داده می‌شوند.
 • ابزار copy برای جابه‌جایی فایل‌ها و پوشه‌هایی است که می‌خواهید نسخه اصلی آنها همچنان در پارتیشن مبدا باقی بماند و یک نسخه‌ی کپی شده در مقصد قرار بگیرد بکار می‌رود.این ابزار دقیقا معادل دستور Copy  است که در اکثر سیستم عامل‌ها و سرویس‌های مدیریت فایل شناخته شده است.
 • ابزار cut برای فایل‌ها و پوشه‌هایی است که می‌خواهید از مبدا حذف و در مقصد کپی شود دقیقا معادل دستور Cut  یا دستور Move  می‌باشد.
 • وقتی فایل یا پوشه مورد نظر خود را انتخاب کردید و روی گزینه‌ی کپی یا برش کلیک کنید دستور مورد نظر شما در حافظه موقت (clipboard) پشتیبان ذخیره می‌شود.
 • بخش کلیپ بورد در نوار منوی بالای سایت سمت راست با آیکون  مشخص شده است. تعداد فایل‌هایی که درخواست کپی و برش داده‌اید نیز در کنار آن نمایش داده می‌شود.
 • با کلیک روی آیکون کلیپ بورد لیست فایل‌ها و پوشه‌هایی که در کلیپ بورد وجود دارند نمایش داده می‌شود.
 • درخواست‌های ذخیره شده در کلیپ بورد می‌تواند ترکیبی از کپی و برش باشد. با علامت ضربدر مقابل هر ایتم میتوانید آن را از لیست حذف کنید و برای مشاهده ی همه ی آیتم ها از کلید  استفاده کنید.
 • پس از انتخاب همه‌ی موارد، به پوشه‌ی مورد نظر بروید و با استفاده از کلید  فایل‌ها و پوشه‌های موجود در لیست کلیپ بورد را به مقصد منتقل کنید.

مراحل زیر مربوط به جابه‌جایی فایل و پوشه در پنل وب قدیمی پشتیبان است.

 • برای جابه‌جایی فایل‌ها و پوشه‌ها در پشتیبان شما دو ابزار  و  را دراختیار دارید.
 • پس از انتخاب فایل یا پوشه با کلیک بر روی چک باکس گوشه‌ی بالا سمت چپ هر فایل یا پوشه گزینه‌های کپی و برش و حذف در بالای صفحه نمایش داده می‌شوند.
 • ابزار کپی برای جابه‌جایی فایل‌ها و پوشه‌هایی است که می‌خواهید نسخه اصلی آنها همچنان در پارتیشن مبدا باقی بماند و یک نسخه‌ی کپی شده در مقصد قرار بگیرد بکار می‌رود.این ابزار دقیقا معادل دستور Copy  است که در اکثر سیستم عامل‌ها و سرویس‌های مدیریت فایل شناخته شده است.
 • ابزار برش برای فایل‌ها و پوشه‌هایی است که می‌خواهید از مبدا حذف و در مقصد کپی شود دقیقا معادل دستور Cut  یا دستور Move  می‌باشد.
 • وقتی فایل یا پوشه مورد نظر خود را انتخاب کردید و روی گزینه‌ی کپی یا برش کلیک کنید دستور مورد نظر شما در حافظه موقت (clipboard) پشتیبان ذخیره می‌شود.
 • بخش کلیپ بورد در نوار منوی بالای سایت سمت چپ با آیکون  مشخص شده است. تعداد فایل‌هایی که درخواست کپی و برش داده‌اید نیز در کنار آن نمایش داده می‌شود.
 • با کلیک روی آیکون کلیپ بورد لیست فایل‌ها و پوشه‌هایی که در کلیپ بورد وجود دارند نمایش داده می‌شود.

 • درخواست‌های ذخیره شده در کلیپ بورد می‌تواند ترکیبی از کپی و برش باشد که در مقابل هر فایل مشخص است.
 • با علامت ضربدر قرمز رنگ کنار هر فایل میتوانید موارد را از لیست حذف کنید.
 • پس از انتخاب همه‌ی موارد، به پوشه‌ی مورد نظر بروید و با استفاده از کلید  فایل‌ها و پوشه‌های موجود در لیست کلیپ بورد را به مقصد منتقل کنید.
 • کلید “درج” معادل دستور paste در سیستم عامل ویندوز است.