ابر سازمانی پشتیبان

تمامی مزایای رایانش ابری در مکان شما و در ابر خصوصی شما در دسترس شماست!

«ابر سازمانی پشتیبان» را در زیر ساخت فناوری اطلاعات متعلق به خودتان و به صورت اختصاصی به کار بگیرید.

کوهستان ابری پشتیبان تماس بگیرید

ابر خصوصی

بدون نیاز به خرید تجهیزات سخت افزاری جدید با داشته های فعلی‌تان ابرخصوصی را پیاده سازی کنید

شرکت های دارو سازی با فرمول های مخفی و گران قیمت شان، شرکت‌های سرمایه‌گذاری با داده‌های سنگین و همیشه نیازمند پردازش و بسیار خصوصی‌شان و یا حتی شرکتهایی که خدمات IOT (اینترنت اشیا) ارائه می‌کنند و با Big Data متعلق به کاربرانشان طرف هستند، قطعا نیازمند خدمات مبتنی بر رایانش ابری مخصوصا یک ابر خصوصی یا Private Cloud  برای زیرساخت فناوری اطلاعات شان هستند.

رایانش ابری، در لبه‌ی تکنولوژی، همه‌ی محدودیت‌های سازمان شما را برطرف خواهد کرد. بنابراین دیگر مرزی برای پردازش داده‌ها و نگهداری فایل‌ها و حفاظت از آن‌ها وجود نخواهد داشت.

«مهم نیست در حال حاضر چه سخت افزاری دارید، کوهستان ابری پشتیبان بر روی داشته‌های فعلی شما مستقر شده و ابر خصوص شما را می‌سازد»
  • HPE ProLiant DL380 HPE ProLiant DL360
  • Dell PowerEdge R730 Dell PowerEdge R430
  • Lenovo X3500 Lenovo X3650
  • RS700-E8-RS8 RS500-E8-PS4
پردازش، ذخیره سازی و مجازی‌سازی

کوهستان ابری پشتیبان

خدمات ذخیره سازی ابری پشتیبان بر روی یک پلتفرم ابری یک‌پارچه پیاده سازی شده است. نام این پلتفرم ابری «کوهستان ابری پشتیبان» است. کوهستان ابری پشتیبان قابلیت استقرار در هر محیط و زیرساخت فناوری اطلاعات خصوصی را دارد و تمامی مزایای یک ابر عمومی را به زیرساخت فناوری اطلاعات خصوصی شما اضافه می‌کند. با بیشترین سرعت و با کمترین هزینه، با استقرار کوهستان ابری پشتیبان شما ابر خصوصی خودتان را خواهید داشت. همچنین با توجه سنجش نیازهای سازمان شما در رابطه با برنامه‌های کاربردی و گردش داده‌ها بین کارمندان تان با پیاده سازی پایپ لاین های اختصاصی نیاز های اختصاصی شما در ابر خصوصی‌تان برطرف خواهد شد. در نهایت اگر ابر خصوصی شما نیاز به منابع پردازشی بیشتری داشته باشد با استفاده از پروتکل های امن به صورت هیبریدی منابع مورد نیاز در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

تماس بگیرید کوهستان ابری پشتیبان

همین حالا شروع کنید

ثبت‌نام در پشتیبان