تنظیم زیردامنه بر روی پارتیشن

برای این که لینک مستقیم دانلود شما بر روی دامنه اختصاصی خودتان منتشر شود می‌توانید دامنه اختصاصی خودتان را روی پارتیشن حرفه‌ای یا پارتیشن S3 پشتیبان تنظیم کنید. تنظیم دامنه و زیردامنه اختصاصی در پشتیبان تنها بر روی پارتیشن حرفه‌ای و پارتیشن S3 امکان پذیر است.  برای تنظیم زیردامنه روی پارتیشن حرفه ای  کافیست یک … ادامه خواندن تنظیم زیردامنه بر روی پارتیشن