تنظیم زیردامنه بر روی پارتیشن حرفه‌ای و پارتیشن S3

برای این که لینک مستقیم دانلود شما بر روی دامنه اختصاصی خودتان منتشر شود می‌توانید دامنه اختصاصی خودتان را روی پارتیشن حرفه‌ای یا پارتیشن S3 پشتیبان تنظیم کنید.

تنظیم دامنه و زیردامنه اختصاصی در پشتیبان بر روی پارتیشن حرفه‌ای و پارتیشن S3 امکان پذیر است. 

برای تنظیم زیردامنه روی پارتیشن حرفه ای  کافیست یک رکورد CNAME با مقدار cname.poshtiban.com در بخش مدیریت DNS کنترل پنل سرویس میزبانی سایت اصلی خودتان تعریف کنید.

برای تنظیم زیردامنه روی پارتیشن S3 با موقعیت آسیا (ایران) ، کلاستر C5، کافیست یک رکورد CNAME با مقدار cname.c5.poshtiban.com در بخش مدیریت DNS کنترل پنل سرویس میزبانی سایت اصلی خودتان تعریف کنید.

برای تنظیم زیردامنه روی پارتیشن S3 با موقعیت آسیا (ایران) ، کلاستر M5، کافیست یک رکورد CNAME با مقدار cname.m5.poshtiban.com در بخش مدیریت DNS کنترل پنل سرویس میزبانی سایت اصلی خودتان تعریف کنید.

برای تنظیم زیردامنه روی پارتیشن S3 با موقعیت اروپا کافیست یک رکورد CNAME با مقدار cname.c3.poshtiban.com در بخش مدیریت DNS کنترل پنل سرویس میزبانی سایت اصلی خودتان تعریف کنید.

در صورتی که از یک سرویس توزیع محتوا (CDN)، مانند کلودفلیر یا ابرآروان  استفاده می‌کنید رکورد CNAME را مانند تنظیمات دیگر DNS در کترل پنل سرویس توضیح محتوا تنظیم کنید.

پس از تنظیم کردن رکورد باید مدت زمانی را صبر کنید. معمولا پس از حداکثر 5 ساعت رکورد شما تنظیم شده است.

با استفاده از این ابزار مطمئن شوید رکورد CNAME تنظیم شده است.

سپس به داشبورد پشتیبان خود مراجعه کرده  به سربرگ پارتیشن حرفه ای یا پارتیشن s3 رفته روی منوی پارتیشن کلیک کنید و گزینه ی تنظیمات را انتخاب کنید.

در بخش تنظیمات دامنه ای که برای آن رکورد را تنظیم کرده اید بدون هیچ پسوند و پیشوندی وارد کنید. دکمه «ذخیره پارتیشن» را کلیک کنید.

پس از تنظیم زیردامنه بر روی پارتیشن پشتیبان حداکثر پس از 10 دقیقه مجوز ssl زیردامنه به صورت رایگان برای شما صادر و لینک های مستقیم شما با پروتوکل https  ایجاد خواهد شد.

اگر نمیدانید چطور رکورد cname تنظیم کنید با توجه به کنترل پنل یا سرویس دهنده ی DNS خود یکی از روش های زیر را باید انجام دهید:

برای وارد کردن رکورد CNAME در کنترل پنل Cpanel دربخش Edit DNS Zone مانند نمونه زیرعمل کنید:

برای تنظیم رکورد CNAME درکنترل پنل دایرکت ادمین (Direct Admin) در بخش DNS Management مانند مثال زیرعمل کنید:

ثبت رکورد CNAME در CloudFlare

در صورتی که از شبکه توزیع محتوای کلود فلر (CloudFlare) استفاده میکنید رکورد CNAME خود را به این صورت وارد کنید.

ثبت رکورد CNAME در ابرآروان

  • در صورتی که از سرویس CDN ابرآروان استفاده می‌کنید به روش زیر برای تنظیم رکورد CNAME عمل کنید:

برای تنظیم  دامنه‌ی مثل dl.yourdomain.com یک cname رکورد در پنل آروان ایجاد کنید و آدرس آنرا به cname.poshtiban.com.  تنظیم کنید.


https://npanel.arvancloud.com/<wbr />dns/[your subdomain]/dns

سپس به قسمت ارتباط با سرور اصلی رفته و یک کلاستر جدید تعریف کنید:

تنظیم زیردامنه روی پشتیبان با ابراروان
تنظیم زیردامنه روی پشتیبان با ابراروان

سپس نشانی تعلق گرفته رو در قسمت DNS  وارد کنید

سپس به قست قوانین صفحات بروید و بر روی قانون پیش فرض  (یا هر قانونی که برای این رکورد دارید )  گزینه‌ی ادیت را انتخاب کنید و پس به سربرگ تنظیمات پروکسی بروید و در قسمت انتخاب origin  کلاستری رو که اضافه کردید انتخاب کنید.