همکاری در فروش ذخیره ساز ابری پشتیبان

همکاری در فروش ذخیره ساز ابری پشتیبان

Affiliate یا همکاری در فروش یک روش بازاریابی است که با اجرای منصفانه به ارائه دهندگان خدمات و دریافت کنندگان آن خدمات به اندازه سود و منفعت می‌رساند. ما هم در پشتیبان این امکان را فراهم کرده ایم تا کاربران با استفاده از سیستم همکاری در فروش ذخیره ساز ابری پشتیبان یا Poshtiban Affiliate  بخشی از هزینه ی پارتیشن های خودشان را تامین کنند یا حتی با مشارکت با پشتیبان درآمد کسب کنند.

همکاری در فروش پشتیبان یا چگونه در پشتیبان هزینه‌ای نپردازیم و از پشتیبان درآمد کسب کنیم؟

 

برای هر کاربر در بخش پروفایل پنل وب یک لینک اختصاصی وجود دارد که شما می توانید از آن برای معرفی پشتیبان به دیگران استفاده کنید. 20 درصد صورت حساب مصرف هر کاربری که با لینک اختصاصی‌تان در پشتیبان ثبت نام کند به شما تعلق خواهد گرفت.

سرویس همکاری در فروش ذخیره ساز ابری پشتیبان با استفاده از لینک مخصوص شما

در منوی اصلی در پنل وب پشتیبان جایی که نام شما و آوارت شما قرار دارد روی نام خود کلیک کنید و وارد پروفایل خود شده و در پایین کارت پروفایل در بخش Referral Link لینک مخصوص به خودتان را کپی کنید. 

بنابراین شما با معرفی حداقل 5 کاربر که حداکثر به اندازه‌ی خود شما از منابع پشتیبان مصرف می‌کنند، دیگر هزینه ای برای پارتیشن حرفه ای خود نخواهید پرداخت و هر قدر بیشتر مصرف کنند میتوانید به همان نسبت از پشتیبان درآمد کسب کنید.

استفاده از Referral Link  شما محدودیتی ندارد. تا هر زمان که کاربران معرفی شده توسط شما از پشتیبان استفاده بکنند این اعتبار برای شما درنظر گرفته خواهد شد و مادام العمر خواهد بود. شما ابا استفاده‌ی درست و معرفی پشتیبان می‌توانید به سادگی از پشتیبان درآمد کسب کنید.

پشتیبان، همیشه پشتیبان.