راهنمای تصویری نصب کلاینت MC

راهنمای نصب کلاینت Minio یا به اختصار MC را بر روی توضیع لینوکسی مشاهده خواهید کرد. با نصب کلاینت MC از طریق واسط خط فرمان به راحتی با آبجکت استوریج پشتیبان در ارتباط خواهید بود.

مستندات کامل MC را در اینجا مطالعه کنید.

راهنمای ساخت پارتیشن S3-compatible پشتیبان را اینجا مطالعه کنید.

مراحل نصب کلاینت MC در سیستم عامل‌های لینوکسی

یک- نصب روی GNU/Linux

لینک دانلود :

یا مانند تصویر زیر لینک دانلود را مستقیم از خود سایت minio دریافت کنید.

راهنمای نصب کلاینت MC  از سایت minio

دو-

نصب کلاینت minio

سه-

چهار-

پنج- برای تنظیم مشخصات اتصال به فضای ابری پشتیبان دستور زیر را با وارد کردن مشخصات آدرس اندپونت، کلید دسترسی و کلید خصوصی‌تان وارد کنید. به صورت زیر

mc alias set <ALIAS> <YOUR-S3-ENDPOINT> <YOUR-ACCESS-KEY> <YOUR-SECRET-KEY> --api <API-SIGNATURE> --path <BUCKET-LOOKUP-TYPE>

شش- برای دسترسی به آدرس اندپوینت و کلید خصوصی و کلید دسترسی پارتیش s3 به داشبورد پشتیبان مراجعه کنید:

هفت-

هشت-

نه-

ده-

یازده- در تصویر زیر رایج ترین خطاهایی که ممکن است با آنها روبه رو شوید ماند قطع بودن ارتباط شبکه و اشتباه در وارد کردن آدرس اندپوینت را مشاهده می‌کنید.

دوازده- برای نمونه یک باکت با نام s3p ایجاد کرده ایم که میتوانید با دستورهای زیر لیست، محتوا و حجم باکت را مشاهده کنید.

سیزده- با استفاده از دستور زیر مشخصات پارتیشن‌های تنظیم شده را مشاهده می کنید.

در ادامه، اینجا با دستورات پیشرفته و کلیدی کلاینت MC و راه‌کارهای ذخیره سازی و اتصال به به فضای ابری را مطالعه کنید.