راهنمای ابزار حذف و سطل زباله

  • با استفاده از ابزار حذف، فایل یا پوشه شما به بخش سطل زباله منتقل می‌شود.
  • برای حذف دائمی به بخش سطل زباله بروید. از منوی سه نقطه گوشه‌ی فایل یا پوشه گزینه حذف را انتخاب کنید و فایل یا پوشه را به صورت دائمی حذف کنید.
  • فایل ها یا پوشه ها را می‌توانید با استفاده از گزینه بازگردانی مجدد به پارتیشن خود منتقل کنید
  • برای حذف همه‌ی فایل‌های موجود در سطل زباله کلید   را در گوشه پایین صفحه کلیک کنید.
  • برای حذف هر فایل یا پوشه روی منوی سه نقطه گوشه پایین فایل یا پوشه   کلیک کنید و گزینه‌ی حذف را انتخاب نمایید.
  • برای حذف دسته‌ای فایل‌ها و پوشه‌ها چک باکس گوشه بالا سمت چپ فایل یا پوشه را بزنید تا کلید  در بالای صفحه نمایش داده شود. روی این کلید کلیک کنید تا فایل‌ها به صورت دسته‌ای حذف شوند.