ابزار اکسترکت

  • فایل‌های فشرده با پسوند zip.  را می‌توانید در پشتیبان از حالت فشرده خارج کنید(ٍExtract) و به فایل‌های موجود دسترسی داشته باشید.
  • به ابزار اکسترکت از طریق منوی سه  نقطه گوشه پایین هر فایل دسترسی دارید. در صورتی که پسوند فایل zip. باشد این گزینه برای شما نمایش داده می‌شود.