ساخت پوشه و دسته‌بندی فایل‌ها

ساخت پوشه (Folder) جدید کافیست وارد پارتیشن موردنظر شده و روی کلید ایجاد پوشه  در بالای محل لیست فایل‌ها، کلیک کنید.

محدودیتی برای ایجاد پوشه ندارید. بدین ترتیب میتوانید فایل‌های خود را در پشتیبان دسته‌بندی کنید.