ابر سازمانی

 • Enterprise
 • Hybrid
تماس بگیرید

امکانات

پارتیشن شخصی

 • 5GB
 • 100GB
 • 1TB

ابر سازمانی

 • Enterprise
 • Hybrid
اشتراک‌گذاری داخلی
دسترسی در اپ موبایل
لینک مستقیم زمان‌دار (موقت)
لینک مستقیم دائمی (فایل عمومی)
تنظیم دامنه/زیردامنه شخصی
ذخیره سازی بدون محدودیت
پرداخت به اندازه مصرف
(pay as you go)
افزونه وردپرس پشتیبان
افزونه وردپرس
WP Offload Media
S3 Compatible API
Remote Upload
File Compression
Video/Audio Encoding
Image Manipulation
Server Side Encryption
Video DRM

قیمت گذاری

سالیانه ماهیانه
 • ۰ تومان
 • ۱۷,۸۲۰ تومان
 • ۸۸,۲۰۰ تومان
رایگان امتحان کنید

یا همین حالا بخرید

تماس با ما

۰۲۱-۲۸۴۲۱۵۹۵

تماس بگیرید

بیشتر بخوانید

Pay as you go

ماشین حساب هوشمند پشتیبان

پارتیشن S3

حداقل هزینه

۱۸۰,۰۰۰ تومان در هر ماه

پارتیشن حرفه‌ای

حداقل هزینه

۱۸,۰۰۰ تومان در هر ماه

۰ تومان
۰ تومان
منطقه جغرافیایی
کلاس ذخیره‌سازی
 • نوع پارتیشن S3
 • پهنای باند مصرفی ۰ گیگابایت
 • فضای مصرفی ۰ گیگابایت
 • کلاس ذخیره‌سازی استاندارد
 • منطقه جغرافیایی آسیا (ایران)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

هزینه محاسبه شده تقریبی است.

خرید
Pay as You Go

قیمت گذاری پارتیشن‌ها

واحدهای ذخیره‌سازی پشتیبان مثل یک هارد معمولی پارتیشن نام دارد، پارتیشن‌های خود را هوشمندانه انتخاب کنید و منصفانه پرداخت کنید.

پرداخت خود را به صورت ماهانه یا سالانه انتخاب کنید

امکانات

 • اشتراک‌گذاری داخلی
 • دسترسی در اپ موبایل
 • لینک مستقیم زمان‌دار (موقت)
 • Remote Upload
 • File Compression
۵گیگابایت
رایگان
۱۰۰گیگابایت
۱۷,۸۲۰ تومان/ ماهیانه
۱ترابایت
۸۸,۲۰۰ تومان/ ماهیانه
رایگان امتحان کنید

یا همین حالا بخرید

امکانات

 • اشتراک‌گذاری داخلی
 • دسترسی در اپ موبایل
 • لینک مستقیم زمان‌دار (موقت)
 • لینک مستقیم دائمی (فایل عمومی)
 • تنظیم دامنه/زیردامنه شخصی
 • ذخیره سازی بدون محدودیت
 • پرداخت به اندازه مصرف
  (pay as you go)
 • افزونه وردپرس پشتیبان
 • Remote Upload
 • File Compression
 • Image Manipulation
Pro
پرداخت به اندازه مصرفتان
همین حالا بخرید

ماشین حساب پشتیبان

امکانات

 • اشتراک‌گذاری داخلی
 • لینک مستقیم زمان‌دار (موقت)
 • لینک مستقیم دائمی (فایل عمومی)
 • تنظیم دامنه/زیردامنه شخصی
 • ذخیره سازی بدون محدودیت
 • پرداخت به اندازه مصرف
  (pay as you go)
 • افزونه وردپرس
  WP Offload Media
 • S3 Compatible API
 • Remote Upload
 • File Compression
 • Video/Audio Encoding
 • Image Manipulation
 • Server Side Encryption
S3
پرداخت به اندازه مصرفتان
همین حالا بخرید

ماشین حساب پشتیبان

امکانات

 • اشتراک‌گذاری داخلی
 • لینک مستقیم زمان‌دار (موقت)
 • لینک مستقیم دائمی (فایل عمومی)
 • تنظیم دامنه/زیردامنه شخصی
 • ذخیره سازی بدون محدودیت
 • پرداخت به اندازه مصرف
  (pay as you go)
 • افزونه وردپرس
  WP Offload Media
 • S3 Compatible API
 • Remote Upload
 • File Compression
 • Video/Audio Encoding
 • Image Manipulation
 • Server Side Encryption
Enterprise
تماس بگیرید
تماس بگیرید

امکانات

 • اشتراک‌گذاری داخلی
 • لینک مستقیم زمان‌دار (موقت)
 • لینک مستقیم دائمی (فایل عمومی)
 • تنظیم دامنه/زیردامنه شخصی
 • ذخیره سازی بدون محدودیت
 • پرداخت به اندازه مصرف
  (pay as you go)
 • افزونه وردپرس
  WP Offload Media
 • S3 Compatible API
 • Remote Upload
 • File Compression
 • Video/Audio Encoding
 • Image Manipulation
 • Server Side Encryption
Hybrid
تماس بگیرید
تماس بگیرید
Pay as you go

ماشین حساب هوشمند پشتیبان

پارتیشن S3

حداقل هزینه

۱۸۰,۰۰۰ تومان در هر ماه

پارتیشن حرفه‌ای

حداقل هزینه

۱۸,۰۰۰ تومان در هر ماه

۰ تومان
۰ تومان
منطقه جغرافیایی
کلاس ذخیره‌سازی
 • نوع پارتیشن S3
 • پهنای باند مصرفی ۰ گیگابایت
 • فضای مصرفی ۰ گیگابایت
 • کلاس ذخیره‌سازی استاندارد
 • منطقه جغرافیایی آسیا (ایران)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

هزینه محاسبه شده تقریبی است.

خرید

همین حالا شروع کنید

ساخت پارتیشن S3