راهــــــــــــــــــــــنما
راهنمای استفاده از خدمات ذخیره‌ساز ابری پشتیبان

پیش از استفاده از پنل وب و اپلیکیشن موبایل پشتیبان راهنمای ابزارها و امکانات مختلف  پشتیبان را با حوصله و صبوری مطالعه کنید، تا هنگام استفاده از پشتیبان بهترین بازدهی را داشته باشید.