اطلاعات دسترسی پارتیشن S3

اطلاعات دسترسی به پارتیشن s3 پشتیبان در داشبورد #

پس از ساخت پارتیشن و پس از دریافت ایمیل اطلاع رسانی ساخت پارتیشن نام کاربری شما در داشبورد پشتیبان فعال خواهد شد. در داشبورد پشتیبان به سربرگ پارتیشن S3 بروید و روی منوی سه نقطه کنار کارت پارتیشنی که ساخته اید کلیک کنید تا اطلاعات پارتیشن را مشاهده کنید:

در بخش اطلاعات دسترسی به کلید دسترسی (Access Key) و کلید خصوصی (Secret Access Key) پارتیشن s3 خود دسترسی دارید و در بخش آدرس‌ها آدرس اندپوینت پارتیشن خود را مشاهده خواهید کرد.

مشخصات اتصال به فضای ابری S3 compatible  چیست؟ #

پس از ساختن پارتیشن S3 compatible  خود در پنل وب پشتیبان این مشخصات برای اتصال به آبجکت استوریج در اختیار شما قرار خواهد داشت.

کلید دسترسی (Access Key ID)

کلید خصوصی (Secret Access Key)

اندپوینت S3 (یک نام دامنه تایید شده برای فضای ابری شما یا FQDM)

نام  Bucket (که پس از ساخت پارتیشن به هر تعداد که نیازداشته باشید در پارتیشن ایجاد می‌کنید)

کلید دسترسی و کلید خصوصی مانند نام کاربری و رمز عبور پارتیشن S3 هستند و باید به خوبی از آنها محافظت کنید و در اختیار دیگران قرار ندهید.

اندپوینت S3 همان آدرس و موقعیت مکانی سرور شماست. با ورود آدرس اندپوینت پارتیشن S3 پشتیبان خود در مرورگروب به پنل وب S3 پشتیبان (MinIO)  دسترسی خواهید داشت و می‌توانید باکت‌های خود را ایجاد کنید و policy یا حق دسترسی‌های به باکت‌ها را تعریف کنید.

باکت (Bucket) اصطلاحی است که در Object Storage و ساختار S3 رواج دارد. همان ظرف ذخیره سازی شماست. شما می‌توانید به هر تعداد که بخواهید Bucket در پارتیشن S3 خود بسازید.