برای دانلود و مشاهده مستندات به سایت اصلی Rclone مراجعه کنید.

نصب Rclone در ویندوز و اتصال به پارتیشن S3 minio #

ماونت کردن فضای ابری در ویندوز با Rclone #

ماونت کردن فضای ابری در لینوکس با Rclone #

اتصال Rclone به پارتیشن S3 RGW #

بک آپ گیری اتوماتیک از سرور لینوکسی با استفاده از Rclone #