مدیریت پارتیشن S3 RGW در ویندوز با S3Browser

راهنمای تصویری اتصال پارتیشن S3 RGW و پارتیشن S3 با رابط کاربری minio کاملا مشابه هم است و تفاوتی ندارد. میتوانید این راهنمای تصویری را اینجا مطالعه کنید: