ساخت پارتیشن S3 RGW

پارتیشن S3 RGW آبجکت استوریج استاندارد با رابط کاربری s3-compatible در اختیار شما قرار می دهد.

برای ایجاد پارتیشن S3 RGW کافیست در بخش محصولات پشتیبان سرویس پارتیشن S3 را انتخاب کنید و نوع پارتیشن را S3-RGW انتخاب کنید.

پرداخت به میزان مصرف #

در صورتی که می‌خواهید فضای ابری ذخیره سازی نامحدود در اختیار داشته باشید و در پایان هر دوره ماهانه هزینه خدمات ذخیره سازی شما بر اساس فضای اشغال شده و ترافیک مصرفی محاسبه شود گزینه پرداخت به میزان مصرف را برای فضای ذخیره سازی و ترافیک مصرفی انتخاب کنید. هزینه اولیه راه اندازی این سرویس 99هزارتومان در ماه تعیین شده است و در پایان هر ماه صورت حساب خدمات به اندازه مصرف شما محاسبه شده و پیش فاکتور خدمات برای شما ایجاد می شود. توجه داشته باشید که حداقل هزینه ماهانه این سرویس 99هزار تومان است و اگر مصرف ماهانه شما کمتر از این مبلغ باشد این مبلغ مبنای صدور پیش فاکتور خدمات شما خواهد بود.

حداقل هزینه ماهانه پارتیشن S3 پرداخت به اندازه مصرف 99هزار تومان در ماه است. هنگام سفارش این سرویس 99هزار تومان پرداخت خواهید کرد. و پس از یک ماه به اندازه ای که فضای ذحیره سازی اشغال شده باشد و پهنای باند (خروجی/ورودی) مصرف شده باشد محاسبه و صورت حساب ماهانه ی شما را تشکیل خواهد داد. با توجه به این نکته که حداقل هزینه ماهانه این سرویس در طول یک ماه 180 هزار تومان است.

هزینه محاسبه شده برای هر یک گیگابایت فضای ذخیره سازی 3600 ریال و برای هر یک گیگابایت پهنای باند 1800 ریال می باشد.

بسته های پیشنهادی #

درصورتی که بخواهید پارتیشن S3 RGW داری فضای ذخیره سازی ثابت و پهنای باند مصرفی مشخص باشد و هزینه ی آن به صورت پیش پرداحت و مشخص شده در طول یک ماه و یا یک سال تعریف شده باشد می‌توانید در بخش فضای ذخیره سازی و ترافیک مصرفی مقدار مشخص شده از بسته های پیشنهادی پشتیبان را انتخاب کنید. بسته های پیشنهادی پشتیبان فضای ذخیره سازی و پهنای باند مشخص شده ای دارند و ابتدای هر دوره هزینه ی فضای ابری به صورت ثابت از شما دریافت می شود.

پس از سفارش بسته و پرداخت هزینه کمی زمان خواهد برد تا پارتیشن شما راه اندازی و ایمیل اطلاع رسانی برای شما ارسال شود.