چسباندن فایل‌های صوتی به هم و ایجاد یک فایل صوتی

*این قابلیت به زودی به سرویس اتوماسیون فضای ابری پشتیبان اضافه خواهد شد.