چسباندن فایل‌های ویدیویی به هم و ایجاد یک فایل ویدیو