برش یا کات کردن فایل ویدیو، صوت و عکس

ایجاد سنسور #

ساخت اکشن برش فایل #

برش یا کات کردن فایل های تصویر، ویدیو و صوت به شما این امکان را میدهد تا با بارگزاری یک فایل در باکت مبدا بنا به تقسیم بندی زمانی و موقعیتی شما به صورت بخش بخش و بریده شده در باکت خروجی خودتان دریافت کنید. در فیلد اکشن، برش فایل را انتخاب کنید و در فیلد منبع نوع فایل اصلی که قرار است به چند بخش برش بخورد را انتخاب کنید. برای تصویر شما عرض و ارتفاع برش را انتخاب میکنید و نوع منبع ویدیو یا صوت شما زمان را به ثانیه تنظیم میکنید تا فایل اصلی در این مقدار زمانی به صورت مساوی برش بخورد. در فیلد فرمت باید فرمت خروجی مناسبتان را انتخاب کنید.

در این تصویر هر سه اکشن را نمایش داده ایم

با فعال بودن گزینه اکشن ها بر روی فایل خروجی اعمال شوند، علامت گذاری کوهستان ابری در متادیتای فایل انجام نمی‌شود و اکشن های دیگر هم می‌توانند بر روی فایل خروجی عملیات های دیگری که ممکن است نیاز داشته باشید، مثل تغییر سایز و غیره را انجام دهند. این گزینه معادل گزینه رد کردن متادیتا در سنسور است فعال بودن یکی از این دو گزینه یک نتیجه را برای شما خواهد داشت.