تولید تصویر بند انگشتی از عکس

ایجاد سنسور #

ساخت اکشن #

برای تولید تصاویر بند انگشتی از آبجکت های با فرمت تصویر/عکس کافیست تا مقدار “ایجاد عکس بند انگشتی” را در فیلد “اکشن” انتخاب کنید، و سپس مقدار “عکس” را برای مقدار “منبع” انتخاب کنید. عرض و طول مورد نظر خود را وارد کنید. دقت کنید شما همچنین میتوانید برای اینکه سایز تصویر اصلی را حذف کرده و تنها حجم آن را کاهش دهید، گزینه “ایجاد عکس از اندازه اصلی عکس” را فعال کنید، که در این حالت عرض و ارتفاع غیر فعال میشوند. همچنین گزینه برش تصویر در صورتی که فعال باشد، به اندازه ای که تعریف کرده اید از مبدا گوشه بالا سمت چپ، تصویر شما را برش میزند.

در بخش نسبت تصویر میتوانید نسبت تصویر های خروجی را با مقادیر استادارد زیر وارد کنید.

در هر کدام از حالات زیر (بجز مقدار اندازه دلخواه) مقدار ارتفاع غیر فعال شده و شما تنها مقدار عرض را وارد میکنید، در این حالت سیستم کوهستان نسبت دلخواه شما را با توجه مقدار عرضی که وارد کردید محاسبه کرده و تصویر بند انگشتی را می سازد.

  1. نسبت 16:9
  2. نسبت 4:3
  3. نسبت 1:1
  4. اندازه دلخواه
  5. نسبت اصلی تصویر

همچنین در قسمت فرمت فرمت فایل های خروجی را یکی از دو گزینه png یا jpg تنظیم کنید.

بدیهی است در صورتیکه سایزهای مختلفی از عکس های ورودی خود نیاز دارید با استفاده از دکمه افزودن در پایین بخش اکشن، اکشن‌های دیگری ایجاد میکنید که سایزهای دیگر مورد نظر شما را برای شما در فضای ابری پشتیبان ایجاد خواهند کرد.